Een einde aan Het Nieuwe Werken?

De afgelopen jaren is er, vooral bij de grotere bedrijven, vaak overgestapt op het Nieuwe Werken. Een manier van werken waarbij de werknemer in belangrijke mate zelf zijn werktijden kan bepalen en door de leidinggevende wordt beoordeeld op het afgeleverde werk, de resultaten, en niet op het aantal op kantoor doorgebrachte uren. Vooral voor mensen die zorgtaken met betaalde arbeid moeten combineren, is dit een gunstig systeem. Er ontstaat vaak een betere balans tussen hun werk en hun privéleven.

Toch zijn er hier en daar ook al weer bedrijven die terugkomen van Het Nieuwe Werken en hun personeel weer terug laten komen naar kantoor. Dit omdat men daar heeft geconcludeerd dat om goed samen te werken, de werknemers toch echt fysiek met elkaar in contact moeten komen en niet alleen via hun beeldschermen. Echte innovaties kunnen alleen vorm krijgen via samenwerking, als werknemers met elkaar in gesprekken van gedachten kunnen wisselen. Er ontstaat zo ook een cultuur van meer betrokkenheid.
Het is dan natuurlijk wel van belang dat de werknemers geleerd wordt op welke wijze deze gesprekken tot maximaal resultaat zullen leiden. Hiervoor zijn diverse cursussen beschikbaar die de juiste gesprekstechnieken kunnen aanleren. Ook moet er een omgeving gecreëerd worden waar men comfortabel bij elkaar kan zitten om efficiënt te kunnen vergaderen, brainstormen en sparren met elkaar.

HP CEO Meg Whitman spoort de medewerkers weer aan om naar kantoor te gaan om samen te werken. Volgens Whitman moeten we werken aan een cultuur van betrokkenheid en samenwerking. Ook de CEO van Yahoo deelt deze mening en roept medewerkers op weer terug te komen naar kantoor.

Elke beweging heeft een tegenbeweging en de tijd zal leren welke manier van werken nu echt het meest efficiënt is. Altijd is echter belangrijk dat de omstandigheden waarin en de vaardigheden waarmee werknemers hun werk doen, zo ideaal mogelijk zijn.